نشست «تربیت در نهاد دانشگاه ها» با حضور خسرو باقری سه شنبه ۲۷ تیرماه برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست تخصصی «تربیت در نهاد دانشگاه ها» با سخنرانی خسرو باقری استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این نشست سه شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی به نشانی: تقاطع بزرگراه باقری با رسالت شرق، خیابان رشید، خیابان نوکار، خیابان برادران صادقی (۱۱۳)، پ۱۱۲ برگزار می شود.