سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: کمیت تولید علم برتر کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۷۵ مورد و سهم ایران از کل مقالات برتر سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲.۴ درصد رسیده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه وب آو ساینس (ISI) کمیت تولید علم برتر کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۷۵ مورد رسید. این در حالی است که دو ماه قبل تعداد مقالات برتر کشور ۳۶۸ مورد بود.

دهقانی اظهار داشت: همچنین در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز تعداد این دسته از مقالات به ۹۹ مورد رسید که در مقایسه با آمار دو ماه قبل ۸۹ مورد افزایش نشان می دهد. همچنین سهم ایران از کل مقالات برتر سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲.۴ درصد رسیده است. هر چند اطلاعات سال ۲۰۱۷ میلادی هنوز کامل نشده است، اما سهم ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۲.۹ درصد است.

وی گفت: مقالات برتر به مقالاتی اطلاق می شود که در زمره مقالات یک درصد پراستناد دنیا قرار گرفته اند. این مقالات هر چند یک درصد از مقالات دنیا را تشکیل می دهند، اما حدود ۱۸ درصد از استنادهای دنیا را به خود اختصاص داده اند.

دهقانی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر میزان استفاده از این مقالات زیاد است. در سال ۲۰۰۷ میلادی تعداد مقالات برتر ۵۶ مورد بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۳۹ مورد رسید. در سال ۲۰۱۴ این رقم مجددا افزایش یافته و به ۱۷۶ مورد رسید. در سال ۲۰۱۵ تعداد مقالات برتر کشور ۲۲۴ مورد بود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۰۷ حدود ۰.۷ درصد بود که این مقدار در سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱.۴ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱.۷ درصد رسیده است. در مقابل سهم ایران از کل مقالات پراستناد دنیا از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید.

دهقانی افزود: در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد رسید. در سال ۲۰۱۶ با یک افزایش دیگر سهم ایران از کل مقالات برتر دنیا به ۲.۴ درصد رسید. در حال حاضر سهم ایران از کل تولید علم برتر دنیا ۲.۹ درصد است. این رقم مربوط به سال ۲۰۱۷ است که اطلاعات آن هنوز کامل نشده و تغییر خواهد کرد.