رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود، «ابتسام الصائغ» بانوی مدافع حقوق بشر را به فعالیتهای تروریستی متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ در پی فشارهای بین المللی برای آزادی بانوی مدافع حقوق بشر بحرین «ابتسام الصائغ» که در پی بازداشت و شکنجه دست به اعتصاب غذا زده است، سفارت بحرین در لندن بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه ضمن نفی هرگونه بدرفتاری با وی و یا خانواده اش آمده است: الصائغ هم اکنون در بازداشت بوده و اتهامات سختی در خصوص تروریسم و ارتباط با شبکه ها و گروه های معروف و فعال تروریستی متوجه وی است.

علیرغم اینکه الصائغ پیش از بازداشت مستمرا در خصوص فعالیت های حقوقی اش تهدید، احضار و بازجویی شده بود، این بیانیه ارتباط اتهامات وارده به وی با عقاید و نظرات سیاسی اش را نفی کرد.

در حالی که که اخبار رسیده از شکنجه شدید این مدافع حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی بحرین خبر می دهند و همچنین منابع موثق از شنیده شدن فریادهای این بانو در نیمه شب گذشته در سلولش تحت شکنجه حکایت می کنند، این بیانیه یاد آور شده بحرین در عمل و حفاظت از موازین حقوق بشر در سطح منطقه پیشرو است.

تاکنون سازمان ملل متحد، وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فرانت لاین دیفندرز، کمیساریای حقوقی دولت آلمان و بسیاری از کشور ها و نهادهای بین المللی دیگر خواستار آزادی «ابتسام الصائغ» و «نبیل رجب» دو مدافع حقوق بشر بحرین که در شرایط وخیمی در زندان های آل خلیفه بسر می برند، شده اند.