عفو بین الملل در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه ضد فعال حقوق بشری بحرینی آنرا کمپین انحرافی توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های بحرینی، سازمان عفو بین الملل به بیانیه سفارت بحرین در لندن که بازداشت مدافع حقوق بشر این کشور خانم «ابتسام الصائغ» را مبنی بر ارتباط وی با تروریسم و گروه های تروریستی خوانده است، واکنش نشان داد.

عفو بین الملل بیان کرد: بحرین بر ضد ابتسام الصائغ کمپین انحرافی راه انداخته است همانگونه که تا کنون بر ضد دیگران نیز این اقدام را نموده ، (حقیقت این است که) وی به سبب فعالیت های حقوقی اش بازداشت شده است.

شایان ذکر است که در پی فشارهای بین المللی برای آزادی بانوی مدافع حقوق بشر بحرین «ابتسام الصائغ» که در پی بازداشت و شکنجه دست به اعتصاب غذا زده است، سفارت بحرین در لندن بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه ضمن نفی هرگونه بدرفتاری با وی و یا خانواده اش آمده است: الصائغ هم اکنون در بازداشت بوده و اتهامات سختی در خصوص تروریسم و ارتباط با شبکه ها و گروه های معروف و فعال تروریستی متوجه وی است.

علیرغم اینکه الصائغ پیش از بازداشت مستمرا در خصوص فعالیت های حقوقی اش تهدید، احضار و بازجویی شده بود، این بیانیه ارتباط اتهامات وارده به وی با عقاید و نظرات سیاسی اش را نفی کرد.

در حالی که که اخبار رسیده از شکنجه شدید این مدافع حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی بحرین خبر می دهند و همچنین منابع موثق از شنیده شدن فریادهای این بانو در نیمه شب گذشته در سلولش تحت شکنجه حکایت می کنند، این بیانیه یاد آور شده بحرین در عمل و حفاظت از موازین حقوق بشر در سطح منطقه پیشرو است.

تاکنون سازمان ملل متحد، وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فرانت لاین دیفندرز، کمیساریای حقوقی دولت آلمان و بسیاری از کشور ها و نهادهای بین المللی دیگر خواستار آزادی «ابتسام الصائغ» و «نبیل رجب» دو مدافع حقوق بشر بحرین که در شرایط وخیمی در زندان های آل خلیفه بسر می برند، شده اند