مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه برنامه دارد تا مراسم یادبودی برای «مریم میرزاخانی» نابغه ریاضی و دانش آموخته این دانشگاه برگزار شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، محمدرضا تابش پور در گفتگو با مهر گفت: دانشگاه صنعتی شریف برنامه دارد تا مراسم یادبودی برای «مریم میرزاخانی» برگزار کند اما هنوز زمان و مکان این برنامه مشخص نشده است.

وی افزود: زمان و مکان این برنامه از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته پس از یک دوره تحمل بیماری در کشور آمریکا درگذشت.

منبع؛ مهر