نشست مراحل و مقدمات دولت سازی اسلامی از سلسله نشست های فقه دولت سازی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، جلسه بیست و دوم از سلسله نشست های فقه دولت سازی (فدا) با عنوان نشست مراحل و مقدمات دولت سازی اسلامی برگزار می شود.

این نشست با حضور سلیمان خاکبان  دکترای فلسفه تطبیقی، پژوهشگر مهندسی اجتماعی با گرایش اسلامی و عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه قم پرپا می شود.

نشست مراحل و مقدمات دولت سازی اسلامی، دوشنبه ۲۶ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به نشانی قم، پردیسان، بلوار شهروند، خیابان البرز، کوچه ۱، پلاک ۶ میزبان علاقمندان است.