فرهنگسرای هنگام در برنامه جشنواره تابستانی این مرکز هر هفته روزهای دوشنبه میزبان جمعی از علاقه مندان به قرائت قرآن در مساجد خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه،  طرح دوشنبه های قرآنی همزمان با سایر مراکز سازمان فرهنگی هنری، در فرهنگسرای هنگام نیز برگزار می شود. در این طرح با توجه به ضرورت و اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در سطح منطقه هر هفته روزهای دوشنبه قرائت دسته جمعی قرآن کریم و دورخوانی قرآن با حضور علاقه مندان در مساجد منطقه برگزار می شود.

شهروندانی که تمایل به حضور در این نشستهای قرآنی را دارند می توانند جهت اطلاع از مسجد مورد نظر به فرهنگسرای هنگام مراجعه و یا با تلفن: تلفن۷۷۴۹۱۴۹۱تماس حاصل نمایند.