معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: طی دو سال گذشته وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای بود که بودجه ۱ درصد پژوهش را تخصیص داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رضا ملک زاده در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزود: ارتقای کیفیت پژوهش ها در حالی محقق شد که چالش های زیادی در این زمینه داشتیم، اما با این وجود توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.

وی گفت: تاکنون میزان استناد به مقالات ما سه برابر شده است که این موضوع می تواند در آینده کمک زیادی به کشور کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: بخش عمده ای از وقت و انرژی خود را در این دوره صرف توسعه زیرساخت های پژوهش کرده ایم که اثرات این اقدام در ۵ سال آینده مشخص می شود.

ملک زاده گفت: طی دو سال گذشته وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای بود که بودجه ۱ درصد پژوهش را تخصیص داد و صرف این هزینه در بخش تحقیقات می تواند کمک جدی به کشور کند تا با سرعت بیشتری به اهداف برسیم.