علما و طلاب بحرینی ساکن قم تأکید کردند که غیرشرعی بودن قانون یکپارچه خانواده بر اساس دیدگاه مراجع تقلید قم ثابت شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ علما و طلاب بحرینی حوزه علمیه قم در پیامی از مواضع علمای ارشد شیعه این کشور درباره قانون یکپارچه خانواده حمایت کردند.

در این پیام آمده است: مواضع و دیدگاه مراجع تقلید قم مقدس درباره قانون یکپارچه خانواده برای همگان روشن شده و غیرقانونی و غیرشرعی بودن این قانون ثابت شده است.

علما و طلاب بحرینی تصریح کردند: بر همه برادران در بحرین به ویژه علما واجب است در برابر این قانون ایستاده و اجازه تصویب قانونی به دور از احکام شریعت مقدس را ندهند.

آنان اظهار داشتند: حمایت کامل و قاطع خود را از مواضع رشیدانه علمای ارشد بحرین مبنی بر اینکه «دیدگاه علما و مذهب در قبال قانون احکام خانواده تغییر نمی کند»، اعلام می کنیم.