یک روزنامه سعودی از متهم کردن چند شهروند این کشور به جاسوسی برای ایران توسط مسئولان ریاض خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه عکاظ، عربستان سعودی چند شهروند خود را به جاسوسی برای سازمان اطلاعات ایران متهم کرد.

دادستان کل این کشور به پرونده تحقیق و بازجویی این افراد خاتمه داده و آن را به مقامات قضایی ارجاع داده است.

سازمان اطلاعات و وزارت کشور عربستان سعودی پیش از این در سال ۲۰۱۳ با همکاری یکدیگر ۳۲ نفر را به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات ایران بازداشت کردند. ۳۰ نفر از این افراد، شهروند سعودی، یک نفر ایرانی و دیگری افغانی بودند که پس از انجام بازجویی و تحقیق ۳۰ نفر از آنها محکوم (۲۹ نفر سعودی یک ایرانی) و ۲ نفر (سعودی و افغانی) تبرئه شدند که ۱۵ نفر از آنها اعدام و ۱۵ تن دیگر به ۶ ماه تا ۲۵ سال حبس محکوم شدند.