مفتی لبنان تحرک فوری حاکمان کشورهای عربی و اسلامی برای شکست محاصره ظالمانه مسجد الاقصی را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ عبداللطیف دریان مفتی لبنان با شیخ محمد حسین مفتی قدس و فلسطین که روز جمعه از سوی نظامیان صهیونیستی بازداشت شده بود، پس از آزادی وی به صورت تلفنی گفت وگو کرد.

شیخ دریان تأکید کرد که بازداشت مفتی فلسطین یک دشمنی آشکار علیه ارزش های اسلامی و نمادهای دینی به شمار می آید.

وی افزود: آنچه در مسجد الاقصی به ویژه بستن مسجد و ممنوعیت پخش اذان می گذرد، مسؤولیتی دینی و تاریخی بر عهده جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی است.

این عالم اهل تسنن از حاکمان کشورهای عربی و اسلامی خواست تحرک فوری برای شکستن محاصره ظالمانه مسجد الاقصی داشته باشند.

شیخ دریان ادامه داد: فلسطین و آزادی آن مساله اصلی جهان عرب و اسلام است. به همه فلسطینیان خصوصا ساکنان قدس به دلیل مقاومت در برابر اشغالگری و شهرک سازی و پروژه یهودی سازی قدس درود می فرستیم.

وی تصریح کرد که باید به یاری شهروندان فلسطینی در قدس پرداخت و از مسجد الاقصی و هویت عربی آن دفاع کرد.

مفتی قدس نیز از شیخ دریان به دلیل مواضع حمایتی از مساله فلسطین و ایستادگی لبنان در کنار ملت فلسطین و مبارزه با تروریسم صهیونیستی تقدیر کرد.