جبهه آزادی فلسطین سالروز پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳ روزه را تبریک گفت و سیاست های حزب الله را شجاعانه و حکیمانه توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ جبهه آزادی فلسطین فرارسیدن سالروز پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه بر رژیم صهیونیستی را به دولت، ملت و مقاومت اسلامی تبریگ گفت.

در این پیام آمده است: این پیروزی بر پیروزی های تاریخی که لبنان از سال ۲۰۰۰ با اخراج دشمن صهیونیستی از خاک پاک این کشور آغاز کرد، افزوده می شود. جنگ ۳۳ روزه یک ضربه بزرگ نه تنها برای دشمن صهیونیستی بود بلکه شکستی فاجعه بار برای پروژه ها و نقشه های آمریکا به عنوان حامی این جنگ به شمار می آید.

جبهه آزادی فلسطین افزود: لبنان با پایداری ارتش و ملت و مقاومت و نبرد اسطوره ای توانست از این جنگ سربلند بیرون آید. این جنگ نماد عزت و کرامت عربی و اسلامی و عامل افتخار برای همه آزادگان عرب بود و مناره ای برای هدایت همه مجاهدان شریف عرب به شمار می آید.

این جبهه تصریح کرد: ما به پیروزی های لبنان و مقاومت قهرمان آن به ویژه فرماندهان حزب الله و سیاست های شجاعانه و حکیمانه آنها افتخار می کنیم و حزب الله را چراغی برای هدایت ما در راستای شکست توطئه های هدفمند صهیونیستی جهت سرکوب مقاومت می دانیم.

در ادامه این پیام اظهار شده است: جنگ وحشیانه صهیونیستی علیه لبنان، چهره جدیدی از جنایت های شنیع برای ضربه زدن به مقاومت ملت لبنان بود و هدف قرار دادن شهروندان و زیرساخت های لبنان از سوی دشمن صهیونیستی نیز نشان دهنده سیاست کشتار جمعی است که دشمن در طول تاریخ خونین خود در پیش گرفته است.

جبهه آزادی فلسطین پیروزی لبنان را مدیون وحدت ارتش، ملت و مقاومت توصیف کرد و ادامه داد: ملت مقاوم و بزرگ لبنان که از عزت و کرامت برخوردار است به تقویت روحیه مقاومت پرداخته و به همه آزادگان جهان، سلاحی که بتوانند با آن به پیروزی دست یافته و پروژه و توطئه های صهیونیستی آمریکا را ناکام سازند، تقدیم می کنند.

این جبهه به نیروهای حزب الله درود فرستاد و خاطرنشان ساخت: حزب الله در حال کسب پیروزی های مختلف است و راه را برای نسل ها جهت رهایی از لوث اشغالگران و شکست توطئه های تجزیه طلبانه روشن می کند. ما به یک جبهه ملی عربی نیاز داریم تا توطئه های استعمار برای چپاول ثروت هایمان را به گور بسپاریم