نماینده مرجعیت عالی دینی در عراق خواهان تدوین طرحی اضطراری برای برون رفت از بحران مالی خطرناک این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه، شیخ عبدالمهدی الکربلائی نماینده مرجعیت عالی دینی در عراق درخطبه نماز جمعه امروز خود خواهان کمک گرفتن از کارشناسان داخلی و خارجی به منظور تدوین طرحی اضطراری به منظور گذر از بحران مالی خطرناک این کشور شد.

وی با اشاره به بحران های دشوار و سخت پی درپی عراق در سالهای گذشته تصریح کرد: مرجعیت بارها خواستار گذر از بحران های کنونی کشور از طریق اتخاذ تصمیمات قاطع و اقدامات موثر خواه در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری یا پایان دادن به سیستم سهم خواهی در پست های دولتی یا غیر از آن شده است که نیاز به تکرار ندارد، اما باید به اشاره این نکته اکتفا کنم که بحران مالی کشور به مرز خطرناکی رسیده است و حتی بیمارستانها از نبود بودجه لازم برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای عمل جراحی شکایت دارد و حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز دیگر به طور کامل فراهم نیست.

نماینده مرجعیت عالی دینی در عراق خواهان کمک‌گیری از کارشناسان خارجی و بین المللی برای تدوین طرح اضطراری گذر از بحران کنونی و اتخاذ اقدامات ریاضتی –نه درحق عموم مردم و اقشار محروم و نه آنچه عزیزانمان مبارز ما در جبهه های نبرد با تروریست ها نیاز دارند– بلکه در مورد بسیاری از هزینه های غیر ضروری وزارتخانه ها و ادارات دولتی مثل اعزام های خارجی بی فایده و نظایر آن شد.