سیدمنصور موسوی گفت: رهبرانقلاب معتقدند بدین علت امام صادق(ع) را رئیس مذهب شیعه معرفی کرده اند؛ که در زمان ایشان تشکیلات شیعه در اوج اقتدار و انسجام قرار گرفته بود.

مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در هیئت روضه الزهرا اهواز با سخنرانی حجت الاسلام سیدمنصور موسوی مسئول مرکز فرهنگی جهادی عصرظهور اهواز برگزار شد. موضوع سخنرانی وی پیرامون تشکیلات و فعالیتهای تشکیلاتی امام صادق بود که مهمترین قسمتها آن را در ادامه میخوانید.

 مهمترین معرف امام  صادق(ع) برای ما شعیان با صفت رئیس مذهب عجین شده است؛ اما پاسخ به این سوال بسیار مهم است که چرا از میان ائمه(ع)؛ امام صادق(ع) را به عنوان رئیس مذهب شیعه معرفی کرده اند؟ برای پاسخ به این سوال باید تاریخ را با نگرشی که رهبرانقلاب به تاریخ ائمه(ع)دارند بازنگری کنیم. رهبرانقلاب معتقدند بدین علت امام صادق(ع) را رئیس مذهب شیعه معرفی کرده اند؛ که در زمان ایشان تشکیلات شیعه در اوج اقتدار و انسجام قرار گرفته بود و هویت مستقلی در برابر دیگر مذاهب داشت.

  شیعه زمانی می تواند مدعی شود یک مذهب است که با پر رنگ کردن  مرزهای اعتقادی و رفتاری میان اعضاء خود یک انسجام تشکیلاتی ایجاد کند تا هویت انسان شیعه از غیر شیعه متمایز گردد. “تشکیلات یعنی چه؟ اینکه امام صادق(ع) اراده می کند آنچه را که او می خواهد بدانند نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام به مردم بگویند تا بدانند.” ۵۹/۶/۱۴ به تعبیر روشن تر یعنی  همانگونه که مردم برای مسائل شرعی به مراجع تقلید مراجعه می کنند برای امور سیاسی و اجتماعی خود هم به رهبر جامعه اسلامی مراجعه کنند.

چرا نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه کارنظامی از اقتدار و پیشرفت قابل توجهی برخوردار است اما در عرصه کاراقتصادی، صنعتی و فرهنگی ضعف عملکرد دارد ؟ چون آن امتی که باید میان امام و ملت(مردم) واسطه باشند و گفتمان رهبر جامعه اسلامی را به مردم منتقل کنند؛ کوتاهی کرده اند.

  امت به کسانی گفته می شود که هرکدام به تنهایی می تواند نقش یک ملت را بازی کنند یعنی کسانی که واسطه میان امام و مردم هستند. « وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ آل عمران آل عمران /۱۰۴ » در فرهنگ قرآنی اُمت یعنی کسانی که با امام جامعه پیوند خورده باشد تفاوتی ندارد یک نفر (مثل شهیدبهشتی) باشد یا یک گروه (مثل گروه حزب الله) هر کجا توانستیم حلقه واسطه های خوبی میان امام و ملت ایجاد کنیم و یک تشکیلات منسجم داشته باشیم؛ نتیجه های خوبی حاصل شده است.

 نتیجه زحماتی که امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) در تربیت نیرو متحمل شدند؛ تشیکلات وسیعی بود که امام صادق(ع) برپا کردند. مهمترین شرط ایجاد یک تشکیلات منسجم وجود افرادی است که واسطه میان امام و ملت باشند(امت) و مهمترین تفاوتی که میان تشکیلات غربی و اسلامی وجود دارد این است که درجوامع غربی بیشتر با ساختار و قانون تشکیلات را اداره می کنند لکن در تشکیلات شیعی بیشتر بر نیروی انسانی سرمایه گذاری می شود.

اگر بخواهید در این برهه از زمان تشکیلاتی قوی در عرصه های اقتصادی،فرهنگی و سیاسی داشته باشیم و  از بحران های فرهنگی و اقتصادی خارج شویم باید فعالیت هایی از جنس کار امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) انجام دهیم و آنهم چیزی جز راه اندازی یک نهضت آموزشی برای تربیت نیرو نیست.