کرملین همکاری آمریکا برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه را رضایت بخش خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، کرملین از همکاری آمریکا با روسیه در خصوص حل مسالمت آمیز بحران در سوریه ابراز رضایت کرد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: در حال حاضر مسئله اصلی هماهنگی برای تلاش ها برای ارتقاء روند حل مسالمت آمیز بحران در سوریه است.

وی در ادامه با اشاره به همکاری آمریکا در این روند گفت: آمادگی آمریکا برای هماهنگی این تلاش ها قطعا چیزی است که موجب رضایت است و کار اصلی مسکو و واشنگتن در حال حاضر تمرکز بر این مسئله است.