دبیر کل جبهه مردمی برای تغییر سوریه از سازمان ملل خواست که به همه هیئت های معارضان سوری توجه کند و اینگونه نباشد که هیئت وابسته به ریاض وضعیتی متمایز داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، قدری جمیل دبیر کل جبهه مردمی برای تغییر گفت: برای اولین بار است که می شنویم سازمان ملل ما را به عنوان مشاور خطاب نمی کند و این گامی مثبت است.

وی افزود: نباید هیئت وابسته به ریاض وضعیتی متمایز از هیئت های قاهره و مسکو داشته باشند.

جمیل تاکید کرد: سازمان ملل باید با صراحت اعلام کند که هیئت گفتگو کننده ما همانند دیگر هیئت ها است.