معاون رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به نتایج سفر اخیر هیئت حماس به قاهره بر حمایت از امنیت مصر به ویژه سینا تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: سفر اخیر به قاهره صفحه جدیدی از روابط با برادران مصری گشود.

وی با اشاره به درست در نیامدن پیش بینی هایی که قبل از سفر هیئت حماس به قاهره می شد افزود: سفر ما به مصر تمام شد و هیچ یک از این پیش بینی ها درست از آب درنیامد بلکه بر عکس، مسئولان مصری را دوستدار فلسطین دیدیم.

ابومرزوق تاکید کرد: هیئت حماس به طور علنی از تمایل خود به امنیت مصر و عدم دخالت در امور داخلی آن سخن گفت و اینکه ما پایبندی کامل به حفظ مرزها داریم و اجازه بی ثباتی مصر را نمی دهیم و نوار غزه هرگز جایگاه و محلی برای خدشه وارد شدن به مصر نخواهد شد.

وی اظهار داشت: امنیت مصر امنیت فلسطین است و غزه از بی ثباتی در سینا بیشترین زیان را دیده است.ما عملیات ترور هشام برکات را محکوم می کنیم.

ابومرزوق افزود: هیئت بر نقش مصر در موضوع فلسطین و حل مشکل نوار غزه و در راس آن گذرگاه رفح تاکید کرده است.