معاون نماینده سازمان ملل در امور سوریه ترسیم شکل آینده سوریه را به دست مردم آن دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، رمزی عزالدین معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه گفت: موضوع سازمان ملل و شورای امنیت روشن است و آن حمایت از وحدت و تمامیت ارضی سوریه است.

وی افزود: این که سوریه در آینده چگونه باشد موضوعی است که خود سوری ها درباره آن تصمیم می گیرند.

عزالدین تاکید کرد: استفان دیمیستورا روز جمعه آینده مجددا با هیئت سوری دیدار خواهد کرد.نشست با هیئت مذاکره کننده سوریه مفید بود و موضوعات اساسی در آن مورد رایزنی قرار گرفت.