نیروهای نظام بحرین بعد از احضار یکی از عالمان شیعی برجسته این کشور وی را بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الانصار، رسانه های بحرین گزارش دادند که مزدوران نظام بحرین منزل شیخ بشار العالی را محاصره کرده و بعد از احضار وی به مرکز البدیع این عالم شیعی برجسته را بدون هیچ دلیلی بازداشت کردند.

دادگاه های بحرین در فوریه گذشته شیخ بشار العالی را به اتهامات مربوط به آزادی بیان ۵۰ دینار جریمه کردند. به زعم آنها شیخ العالی در جریان سخرانی های خود به مناسبت عاشورای حسینی به مقامات بحرین اهانت کرده است.

این بازداشت ها و محاکمه ها در راستای اقدامات اخیر نیروهای نظام بحرین علیه پیروان مکتب اهل بیت بوده که اخیر تشدید شده است.