«محمود صیقل» نماینده ویژه افغانستان در سازمان ملل گفت: پاکستان در ۳ ماه گذشته ۵۶ بار تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آژانس خبری «پژواک»، «محمود صیقل» نماینده ویژه افغانستان در سازمان ملل به شوراى امنیت گفت: پاکستان در سه ماه گذشته ۵۶ بار تمامیت ارضی افغانستان را مورد تعرض قرار داده است.

محمود صیقل نماینده ویژه افغانستان در سازمان ملل این اظهارات را دیروز در نشست ویژه شوراى امنیت در مورد افغانستان ابراز داشته است.

وی در ادامه افزود: پاکستان در این مدت، ۵۶ بار خط مرزی «دیوراند» را نقض کرده است و این موضوع بر روابط هر دو کشور، تاثیرات خیلى منفى خواهد گذاشت.

وی در ادامه تصریح کرد: ما از پاکستان می خواهیم از تعرضات مرزی جلوگیری به عمل آورد و ما در آینده تحمل چنین تعرضاتی را نخواهیم داشت.

محمود صیقل تاکید کرده است: اسناد و شواهد در دست داریم که نشان می دهد پاکستان تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است و از خط مرزی «دیوراند» به خاک افغانستان وارد شده، اقدام به تیراندازی کرده است.

به گفته وی پاکستان با این اقدام از بند ۴ فصل دوم قطعنامه ملل متحد، سرپیچى کرده است.

نماینده ویژه افغانستان در سازمان ملل افزوده است: پاکستان با انجام دادن چنین اقداماتی به روابط دو کشور آسیب وارد می کند و این در حالى است که تلاش ها برای برقراری صلح با طالبان در افغانستان جریان دارد.