دیدار منصور هادی با امیر کویت

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت، و عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، در کویت دیدار کردند.

دو طرف در این دیدار درباره بحران یمن و راههای برقراری امنیت و ثبات به ویژه در استان هایی که آزاد شده است گفتگو کردند.