رئیس جمهور آمریکا یک قاضی ۶۳ ساله را برای عضویت در دیوان عالی آمریکا معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد مریک گارلند، قاضی باسابقه دادگاه استیناف را برای عضویت در دیوان عالی آمریکا نامزد کند.

قاضی گارلند ۶۳ ساله به عنوان فردی میانه‌رو شناخته می شود و در گذشته مورد ستایش بزرگان حزب جمهوری‌خواه قرار گرفته است.

پیشنهاد اوباما باید مورد موافقت مجلس سنا قرار گیرد، اما جمهوری‌خواهان که اکثریت این مجلس را در اختیار دارند، پیشتر گفته اند که جلوی رأی‌گیری در مورد هر پیشنهادی از سوی آقای اوباما را خواهند گرفت.

دیوان عالی آمریکا ۹ کرسی دارد که یکی از آنها ماه گذشته و با درگذشت آنتونین اسکالیا خالی شد.

انتخاب جایگزین اسکالیا مشخص خواهد کرد که اکثریت در دیوان عالی به سمت لیبرال ها گرایش خواهد داشت یا به سوی محافظه کاران.

جمهوری خواهان از اوباما خواسته بودند که کار معرفی نامزد جایگزین آقای اسکالیا را به رئیس جمهور بعدی آمریکا محول کند که در ماه نوامبر امسال انتخاب خواهد شد.

بسیاری از جمهوری خواهان امیدوارند رئیس جمهور بعدی آمریکا جمهوری خواه باشد و چهره محافظه‌کارتری را به دیوان عالی بفرستد.