جانشین فرمانده کل ارتش از اردوگاه تابستانی امامزاده هاشم دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بازدید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش به همراه امیر سرتیپ دوم شیخ معاونت تربیت و آموزش ارتش و امیر سرتیپ دوم جلالوند معاونت تربیت و آموزش نزاجا و سرهنگ امان اللهی فرمانده تیپ ۶۵ از اردوگاه تابستانی امامزاده هاشم دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بازدید کردند.

جانشین فرمانده کل ارتش در این بازدید در جریان وضعیت اجرای آموزش‌های یگان‌های دانشجویی، کارگاه‌های آموزشی دانشجویان و وضعیت تدارکات و پشتیبانی قرار گرفت.

اردوگاه‌های تابستانی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) هر سال به مدت یک ماه و نیم در مناطق مختلف آب و هوایی برگزار می‌شود.