به دنبال وساطت شیخ قبیله العجمان قطر، امیر آن کشور دستور آزادی محمد بن ذیب العجمی شاعر قطری را که به خاطر سرودن قصیده ای در انتقاد از نظام حاکم به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، دستور آزادی محمد بن ذیب العجمی شاعر مشهور این کشور را که به خاطر سرودن قصیده ای در انتقاد از نظام حاکم بر آن کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود صادر کرد. این اقدام امیر قطر با وساطت شیخ قبیله العجمان انجام گرفته است.
روزنامه اینترنتی “عناوین” در این باره نوشت عبدالله العذبه، سردبیر روزنامه العرب قطر در صفحه شخصی اش در پایگاه اجتماعی تویتر از عفو ابن الذیب خبر داد و نوشت: امیر قطر، محمد ابن الذیب العجمی را با وساطت خالد بن راکان العجمی شیخ قبیله العجمان مورد عفو قرار داد.
یادآور می شود، محمد بن الذیب به دلیل سرودن قصیده ای موسوم به “یاس” به تحریک علیه نظام حاکم بر آن کشور متهم و سپس در دادگاه تجدیدنظر قطر به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. ابن الذیب در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده بود.
به دنبال پیروزی انقلاب تونس در ابتدای سال ۲۰۱۱م. (دی ماه ۱۳۸۹ ش.) و تشکیل دولت موقت در آن کشور توسط محمد الغنوشی، به وی تبریک گفته و اظهار امیدواری می کند موج انقلاب ها به سایر کشورهای عربی که به شهروندانشان احترام نمی گذارند تسری یابد. در این قصیده به طور کلی از رفتار رژیم های عربی در تعامل با حقوق مردم و سرکوب و ظلم آنها انتقاد شده است. عده ای بر این باورند انتقادات عمومی بان الذیب، نظام حاکم بر قطر را نیز هدف قرار داده بود که این امر منجر به زندانی شدن وی شد.