معاون نماینده سازمان ملل در امور سوریه تأکید کرد که این سازمان از یک‌پارچگی اراضی سوریه حمایت خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه خبری المیادین، رمزی عزالدین معاون استفان دی‌میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه گفت: تنها ملت سوریه است که درباره آینده این کشور تصمیم گیری می‌کند و سازمان ملل از یک‌پارچگی ارضی سوریه حمایت می‌کند.

عزالدین در کنفرانس خبری خود در ژنو تأکید کرد: با همه سوری‌هایی که دیدار کردم از یک‌پارچگی ارضی سوریه حمایت کرده‌اند و درباره این مسئله هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

وی افزود: این سوری‌ها هستند که درباره آینده کشور خود تصمیم می‌گیرند و ما نمی‌توانیم درباره آینده سوریه اظهار نظر کنیم. اگر طرفی خواسته است درباره آینده سوریه تصمیم گیری کند، این طرف مسئول موضع گیری‌های خود است و ما در چارچوب سیاست‌های سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت فعالیت می‌کنیم که بر یک‌پارچگی ارضی سوریه تأکید دارد.