به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در ونزوئلا، نامه امام علی (ع) به مالک اشتر با عنوانِ «اندرز نامه ای برای یک حکومت خوب» به زبان اسپانیولی در ونزوئلا چاپ و منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه به همت رایزنی فرهنگی کشورمان، نامه امام علی (ع) به مالک اشتر با عنوانِ «اندرز نامه ای برای یک حکومت خوب» به زبان اسپانیولی در ونزوئلا چاپ و منتشر شد.

این نامه توسط موسسه انتشارات گالاک Editorial Galac و در قالب طرح تاپ (TOP) به زیور طبع آراسته شده است.

نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در ۴۷ صفحه و در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه چاپ و در نمایشگاه بین المللی کتاب ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ رونمایی می‌شود .