دانشگاه آزاد اسلامی همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران (بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان) را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ دانشگاه آزاد اسلامی همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران(بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان) را برگزار می کند. علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ به دبیرخانه این همایش واقع در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس ارسال کنند.

این همایش ۲۹ و ۳۰ اردبیهشت سال ۱۳۹۵ در محل دانشگاه آزاد مشهد مقدس واقع در مشهد، قاسم آباد تقاطع بلوار شاهد و امامیه برگزار می شود.