بر اثر انفجار انتحاری در بازاری در شمال شرق نیجریه، دست کم ۱۰ نفر کشته شدند.

به گزارش پرس شیعه، یک نوجوان انتحاری روز جمعه خود را در بازار حبوبات در شهر گامبی نیجریه منفجر کرد که بر اثر آن دست کم ۱۰ نفر کشته و شماری مجروح شدند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، یکی از فروشندگان حاضر در محل انفجار گفت: نوجوانی حدودا ۱۲ ساله خود را در جمع مردم منفجر کرد و ۱۱ نفر را کشت و ده ها تن را مجروح کرد.
هنوز هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.