وزارت امورخارجه سوریه اقدام کردهای این کشور در اعلام نظام فدرال را بی ارزش دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ کردهای سوریه امروز  در مناطق تحت کنترل خود در شمال این کشور، مدعی برقراری نظام فدرال شدند.
در همین راستا یک منبع مسؤول در وزارت امورخارجه سوریه به خبرگزاری “سانا” گفت، دولت به هر طرفی که به دنبال ضربه زدن به وحدت سرزمین و یکپارچگی ملت سوریه است -از جمله شرکت کنندگان در نشست شهر الرمیلان در استان حسکه- هشدار می دهد؛ زیرا مطرح کردن موضوع اتحادیه یا فدرالیسم به مثابه تعرض به یکپارچگی سوریه و برخلاف قانون اساسی و ارزشهای ملی و معاهدات بین المللی است.
این منبع خاطرنشان کرد: این کار هیچگونه ارزش حقوقی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی ندارد زیرا برخاسته از خواست ملت سوریه نیست و همه سوری‌ها به یکپارچگی کشورشان پایبند هستند.
این منبع تأکیدکرد: مأموریت اصلی ما اکنون مبارزه ضد تروریسم است، و دور شدن از این هدف به معنای حمایت از تروریسم و کسانی است که به دنبال تضعیف سوریه هستند و می خواهند اراده ارتش برای ایجاد امنیت و ثبات در کشور را تضعیف کنند.