یک مقام مسؤول در کمیته عالی انقلابی یمن، آمریکا را عامل اصلی کشتار و محاصره یمنی ها دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ این مقام مسؤول به خبرگزاری یمنی “سبأ” گفت: درست در زمانی که دبیر کل سازمان ملل خواستار آغاز تحقیقات درباره فاجعه کشتار مستبأ در استان حجه است، سخنگوی کاخ سفید ادعا می کند که راه حل مسالمت آمیز و سیاسی در یمن همچنان دور از دسترس است.. البته این موضع گیری از سوی امریکا قابل پیش بینی بود و برای ما چندان عجیب نیست چون ما می دانیم که آمریکا عامل اصلی تمام جنایات و کشتارها و محاصره مردم و اداره تروریستها در یمن و تجاوزات روزمره به یمن است.
این منبع مسؤول افزود: یمن طی دهه گذشته تجربه های تلخ و دردناکی با امریکا در مورد مسائلی چون رسیدن به راه حل مسالمت آمیز و توقف تجاوزات و بازگشت طرفهای یمنی به پای میز مذاکرات و دفاع از حاکمیت و استقلال خود داشته است. امریکا در این مدت اقدامات متعددی را علیه یمن از کارشکنی در گفتگوی ملی یمنی در “مونپیک” گرفته تا تجاوز و موضعگیریهای منفی پیاپی صورت داده است. به عنوان مثال می توان به اظهارات اخیر سخنگوی کاخ سفید و مداخله سفیر امریکا در سوییس برای توقف مذاکرات و گفتگو و طرحهای واقعی و صادقانه ملت یمن برای توقف کشتار جاری در این کشور و تحقق منافع ملی یمن فراتر از ملاحظات دیگر اشاره کرد.
این مقام مسؤول یک بار دیگر بر حق ملت یمن در مقابله با تجاوزات و سلطه جویی دشمن تأکید کرده و خاطرنشان کرد که این ملت حق دارد در مقابل اقدامات دشمن همچون تلاش برای تجزیه یمن و وارد کردن عناصر تروریستی به این کشور و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و زهرچشم گرفتن از کشورهای دیگر به منظور تضمین سکوت محافل بین المللی در مقابل جنایات هولناک امریکا در یمن و نقض قوانین حقوق بشر و زیر پا گذاشتن معاهدات و تمام اصول و ارزشها و اخلاق انسانی بایستد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: “ملت یمن که در طول سالهای گذشته در مقابل تجاوزات دشمن ایستاده و وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرده است و طرحهای بسیاری را – البته از موضع قدرت- برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز ارائه کرده است هنوز هم می تواند در مقابل حملات و ویرانگری امریکایی مقاومت کند و گزینه ها و سیاستهای بر حق خود را دنبال می کند و می تواند معادله خشونت افراطی دشمن را در هم بشکند”.