دیده بان حقوق بشر الوحدوی گفت حکومت بحرین طی فوریه ۲۰۱۶ همچنان به برخوردهای امنیتی خود ادامه داده است.

به گزارش پرس شیعه؛ این مرکز تا کنون ۸۷ مورد بازداشت ظالمانه بی دلیل را در مناطق مختلف بحرین و صدور ۶۸ حکم زندان به میزان مجموعا ۳۲۰ سال و نیز صدور حکم تبعید و سلب تابعیت از محمد خجسته، روحانی بحرینی ثبت کرده است.
سایت منامه پست به نقل از گزارش این مرکز اعلام کرد که روستای بنی جمره با ۲۱ مورد بازداشت و ۲۴٫۱ درصد از مجموع بازداشتها، بیشترین آمار بازداشت را شاهد بوده است. ستره و السنابس هر یک با ده مورد بازداشت به میزان ۱۱٫۴ درصد، در رتبه بعدی قرار می گیرند.
در این سایت آمده است اغلب موارد بازداشت یعنی ۱۱ مورد در حمله مأموران به منازل مردم و پنج مورد در گذرگاههای مرزی و دو مورد در سالن دادگاه و ۶ مورد در مراکز ایست و بازرسی صورت گرفته است. در این بین ۴ مورد بازداشت کودکان هم ثبت شده است.