بانک مرکزی عراق در گزارشی از غارت بانکهای این کشور توسط گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، در گزارش بانک مرکزی عراق آمده است که در جریان کنترل داعش بر ۱۲۱ شعبه بانکهای دولتی و خصوصی در استانهای نینوا، کرکوک،صلاح الدین و الانبار، دست کم ۸۵۶ میلیارد دینار معادل ۱۰۱ میلیون دلار از این بانکها را به غارت برده و اکثریت این سپرده ها متعلق به ادارات دولتی و پروژه های استانهای این کشور بوده است.

در این گزارش ۱۲ صفحه ای تاکید شده که گروه تروریستی داعش از زمان به دست گرفتن کنترل بخشهای وسیعی از عراق در نیمه ۲۰۱۴ پولهای هنگفتی را به دست آورده به طوریکه درآمد این گروه از فروش ۳۰ هزار بشکه نفت ۲۵ الی ۵۰ دلاری تقریبا دو میلیارد دلار در سال برآورد شده است.