صدها هوادار جریان صدر عراق برای شرکت در تحصن که مقتدا صدر خواستار برگزاری آن شده است، وارد میدان التحریر بغداد شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه سومریه نیوز شامگاه پنجشنبه به نقل از منبعی در پلیس عراق گزارش داد، حدود ۵۰۰ هوادار صدر برای آماده شدن جهت شرکت در تحصن وارد میدان التحریر شدند.

به گفته این منبع، نیروهای امنیتی وظیفه تأمین امنیت این افراد را برعهده گرفته اند.
یک منبع دیگر پلیس پیشتر گفته بود، نیروهای ضد شورش در اطراف منطقه سبز بغداد مستقر شده اند، و فرماندهی عملیات بغداد مانع انتقال هر گونه چادر به نزدیک دروازه های این منطقه می شود.
هواداران صدر از فردا جمعه به دعوت مقتدا صدر برای اجرای تغییرات به منظور بهبود اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق، قصد انجام تحصن در برابر دروازه های منطقه سبز را دارند. ساختمانها و دفاتر نهادهای رسمی این کشور مانند پارلمان و نخست وزیری و همچنین سفارتخانه های خارجی در این منطقه قرار دارند.