مقامات مصر محمد الظواهری برادر سرکرده القاعده را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ برادر ایمن الظواهری با حکم دادگاه جنایی مصر، آزاد شد اما هر روز باید خود را به مقامات امنیتی معرفی کند.
محمد الظواهری بعد از متفرق کردن تحصن هواداران اخوان المسلمین در میدان رابعه و النهضه در روز هفدهم اگوست ۲۰۱۳ بازداشت شد.
وی سال ۲۰۱۱ با حکم شورای نظامی آزاد شده بود، ولی پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و اعتراضات گسترده در مصر، دوباره به زندان افتاد.