وزیر مشاور در امور خارجه امارات با بیان اینکه بحران ایجاد شده میان کشورهای عربی و قطر در نتیجه سیاستهای این کشور اتفاق افتاده است، گفت: راهکار حل و فصل این بحران، سیاسی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات در سخنانی تأکید کرد: بحران قطر در نتیجه سیاست های دوحه در قبال همسایگان و اطرافیان خود به وجود آمده است.

بر اساس این گزارش، وی گفت: بحران ایجاد شده میان کشورهای عربی و قطر یک بحران کاملا سیاسی است.

قرقاش همچنین تأکید کرد: ازآنجایی که این بحران، سیاسی محسوب می شود، بنابراین راهکار حل و فصل آن نیز سیاسی است.