جمعی از علمای شیعه و سنی لبنان از مجروحان عملیات حزب الله علیه تروریست ها عیادت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ جمعی از اعضای تجمع علمای مسلمان لبنان از نیروهای مقاومت که در جنگ علیه تروریست ها در عرسال مجروح شدند، در بیمارستان رسول اعظم(ع) عیادت کردند.

اعضای هیأت تأکید کردند که مجاهدان از روحیه بسیار عالی برخوردار بوده و بر ادامه راه جهاد بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی در دفاع از سرزمین و ناموس در برابر هرگونه هجمه تأکید کردند.

آنان ادامه دادند که مردان الهی مقاومت اسلامی در اوج شجاعت و جرأت و حرفه ای گری قرار دارند.

علمای شیعه و سنی لبنان اظهار داشتند که به جانفشانی های مقاومت افتخار کرده و اگر این جانفشانی ها نبود هم اکنون شهرها و روستاها در اختیار تکفیری ها قرار داشتند.

آنان با اشاره به اهمیت نقش مجاهدان در تحقق پیروزی های لبنان، برای مجروحان مقاومت آرزوی شفای عاجل کردند.

این هیأت همچنین با حسن نزیه طه از اسیران آزاد شده مقاومت اسلامی که برای انجام معاینات پس از آزادی در این بیمارستان حضور یافته بود دیدار کرد.