یک سیاستمدار انگلیسی که به اسلام ستیزی معروف است، نامزد رهبری حزب حاکم انگلیس شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حزب استقلال انگلیس موسوم به یوکیپ به «آنی ماری واترز»، سیاستمدار اسلام‌ستیز اجازه داد که برای ریاست این حزب نامزد شود.

کمیته اجرایی حزب یوکیپ دیروز، ۲۰ مرداد، نامزدی این سیاستمدار راست افراطی را تأیید کرد و با این کار یک اختلاف بزرگ درون حزبی برای تصمیم‌گیری در مورد آینده ایجاد کرد.

این کاندیدای اسلام‌ستیز در رأی‌گیری ماه آینده با ۱۰ نامزد دیگر رقابت خواهد کرد.

نامزد شدن خانم واترز سبب ایجاد شکاف در این حزب شده است؛ برخی اعضای این حزب تهدید کرده بودند در صورت نامزدی او از عضویت در این حزب کناره‌گیری می‌کنند.

در انتخابات دور قبل، واترز از نامزدی برای حزب راستگرای یوکیپ منع شد؛ زیرا «پاول ناتال»، رهبر وقت این حزب، با حضور وی مخالفت کرده بود.

واترز که پیشتر بارها اسلام را مورد اهانت قرار داده، موضوع کمپین انتخاباتی خود را محدود‌کردن تأثیر اسلام در انگلیس قرار داده و با ضروری خواندن این مسأله، اسلام را یک دین سیاسی، نژادپرستانه و دیکتاتوری که تمایل به سلطه جهانی دارد، خوانده است