گروهی از مزدوران عربستان در مناطق مختلف استان تعز در جنوب یمن کشته و زخمی شدند .

به گزارش پرس شیعه، خبرگزاری سبأ امروز جمعه به نقل از منبعی خبری در یمن گزارش داد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در استان تعز منطقه السویده را به کنترل خود درآوردند و آن را از مزدوران عربستان پاکسازی کردند و تعدادی از آنها را کشتند و تعدادی دیگر را نیز زخمی کردند و بقیه مزدوران نیز فرار کردند.
این منبع که نام خود را فاش نکرد، افزود: نیروی پشتیبانی موشکی و توپخانه ارتش یمن مواضع متجاوزان و مزدوران را در منطقه جبل المشرف شهر الوازعیه استان تعز زیر آتش گرفت و مواضع مزدوران دیگر را در الاحیوق نیز موشک باران کرد و ۱۴ مزدور را کشت یا زخمی کرد.
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین مانع نفوذ مزدوران به شهر المسراخ شدند و ۲ خودروی زرهی آنها را منهدم کردند و تعدادی از آنها را کشتند یا زخمی کردند.