رؤسای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه: برادران خود در سوریه را به امید توصیه می کنیم و به آنها می گوییم خون هایی که تا کنون به ناحق ریخته شده به هدر نخواهد رفت، اما این اتفاقات باید تمام شود و سوریه باید با قدرت از این بحران خارج شود و به امنیت برسد.

به گزارش پرس شیعه؛ بیست و پنجمین نشست اسقف های کلیساهای خاورمیانه در روزهای ۹ تا ۱۱ آگست یعنی چهار شنبه تا جمعه گذشته در مقرّ تابستانه کلیسای مارونی لبنان و با حضور شخصیت های بزرگ مسیحی خاورمانه همچون پتروس الراعی اسقف اعظم کلیسای انتاکیه و روم شرقی، ابراهیم اسحاق سدراک اسقف کلیسای قبطی اسکندریه مصر، اغناتیوس یوسف سوم اسقف کلیسای کاتولیک انتاکی، یوسف العبسی اسقف انتاکیه و اسکندریه و اورشلیم و لوئیس رافائل ساکو اسقف اعظم کلیسای کلدانی عراق و ولیم شوملی نماینده رئیس اسقف های پیر بانیستا پیزابالا برگزار شد و شرکت کنندگان در نشست به بررسی اوضاع کلیسا و سیاست در خاورمیانه پرداختند.

سخنرانان این مراسم در سخنان خود به بیان و بررسی چالش های پیش روی مسیحیان و کلیساهای خاورمیانه پرداخته و خواستار استمرار حضور مسیحیان در خاورمیانه شدند و در پایان این نشست بیانیه ای از سوی حاضران در نشست منتشر شد که این بیانیه با اشاره به اوضاع متشنج منطقه بر ضرورت حمایت از مسیحیان و حفظ حقوق آنها در خاورمیانه تاکید کرد.

دیدار اعضای شورا با رئیس جمهور لبنان

اعضای کلیسای کاتولیک خاورمیانه در حاشیه برگزاری این نشست با میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز دیدار کردند و نظرات خود در مورد اوضاع خاورمیانه و مسیحیان منطقه را در این نشست مطرح کردند و بر ضرورت احترام به همزیستی مشترک در لبنان بر اساس میثاق ملی و قانون اساسی و ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور و رعایت دموکراسی و احترام گذاشتن به آزادی های مدنی و آزادی عقیده تاکید کردند.

شورای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه همچنین بر ضرورت حل و فصل مشکل آوارگان و پناهندگان ساکن لبنان تاکید کرد و افزود: این پناهندگان و آوارگان همچنان مشکل و باری سنگین و خطری سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی برای لبنان به شمار می روند که لازم است زمینه و بستر لازم برای بازگشت آنها به کشورهایشان فراهم شود.

رؤسای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه همچنین خواستار تلاش برای حفظ حضور مسیحیان در کشورهای خاورمیانه شدند و تاکید کردند مسیحیان از دو هراز سال پیش تا کنون در کشورهای مختلف خاورمیانه ساکن هستند و در رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این کشورها سهیم بوده اند.

اظهار نگرانی از باقی ماندن اندیشه سیاه داعش

شورای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه افزود: به فرزندان و برادران خود در عراق می گوییم اولا از آزادی موصل و سایر مناطق نینوا از دست تروریست های داعش خوشحالیم و همبستگی خود را با مردم عراق اعلام می کنیم و در عین حال هنوز هم از استمرار اندیشه سیاه داعش و باقی ماندن فضای درگیری در منطقه نگرانیم و از این رو از تمام مسئولان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق و جامعه بین الملل می خواهیم به حقوق مسیحیان عراق احترام بگذارند و اجازه بدهند آنها هم در تعیین سرنوشت آینده کشور خود سهیم باشند و وضعیت جغرافیایی آنها را تغییر ندهند و از شهروندان مسیحی نیز می خواهیم در سرزمین خود باقی بمانند و حضور و تمدن خود را حفظ کنند.

سوریه باید با قدرت از بحران خارج شود

رؤسای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه افزودند برادران خود در سوریه را نیز به امید توصیه می کنیم و به آنها می گوییم خون هایی که تا کنون به ناحق ریخته شده به هدر نخواهد رفت، اما این اتفاقات باید تمام شود و سوریه باید با قدرت از این بحران خارج شود و به امنیت برسد؛ چراکه آینده از آن خشونت و جنگ نیست، بلکه از آن صلح و زندگی مشترک است.

با دقت فراوان اتفاقات فلسطین را پیگیری می کنیم

اسقف های کلیساهای کاتولیک خاطر نشان کردند: ما با دقت فراوان اتفاقات فلسطین را پیگیری می کنیم و می بینیم چگونه این مردم برای تعیین سرنوشت و بازپس گیری سرزمین خود تلاش می کنند و از استمرار توطئه یهودی سازی قدس و شهرک سازی ها اطلاع داریم و می دانیم اوضاع نابسامان اقتصادی و امنیتی باعث شده تعداد زیادی از مردم فلسطین به ویژه مسیحیان مجبور به مهاجرت شوند، اما سرزمین های مقدس فسلطین همچنان نیازمند حضور آنها است.

شورای کلیساهای کاتولیک خاورمیانه ادامه داد: مصر نیز کشور تاریخ و تمدن است و ما از ایستادگی ومقاومت مصر در برابر تمام چالش ها قدردانی می کنیم و همبستگی خود را با مردم مصر اعلام می کنیم و از موضع مسیحیان مصر در دفاع از این کشور در کنار برادران مسلمان و تحمل مشکلات در این راه نیز قدردانی می کنیم.