در کنوانسیون معلمان مذهبی در سنگاپور که با حضور نزدیک به ۳۰۰ استاد اسلامی و مدرسان دینی برگزار شده بود، وزیر سنگاپوری خواستار جلوگیری از ترویج افراط‌گرایی دینی و تبلیغ اعتدال‌گرایی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از straitstimes، یک وزیر سنگاپوری از مدرسان اسلامی خواست علیه ترویج سلفیت و تفاسیر افراط‌گرایانه از اسلام تبلیغ کنند.

ماسکوس محمد ذوالکفل وزیر محیط زیست و منابع آب سنگاپور امروز طی سخنانی در کنوانسیون معلمان مذهبی گفت: برای درک و فهم درست از اسلام در سنگاپور، جامعه نیاز به رهبری اساتید اسلامی دارد و آن‌ها هستند که باید جلوی گمراه شدن ما از بنیاد دین در تمامی جنبه‌های زندگی را بگیرند. سنگاپور کشوری چندفرهنگی و چندمذهبی می‌باشد و وظیفه معلمان اسلامی ترویج و تدریس اسلام معتدل است. این اساتید اسلامی هستند که با ایجاد سدی مانع ترویج تفسیرهای انحصارطلبانه و تفرقه انگیز از اسلام می‌شوند که ممکن است در داخل و خارج از کشور آموزش داده شوند.

وی همچنین از مدرسان اسلامی خواست نه تنها با نهادهای اسلامی بلکه با سایر سازمان‌ها و موسسات غیراسلامی نیز ارتباط برقرار سازند.

ماسکوس که در کنوانسیون «معلمان مذهبی» در مالای با حضور تقریبا ۳۰۰ تن از معلمان و اساتید مذهبی صحبت می‌کرد گفت: اگر مدرسان دینی ما با دیگر سازمان‌ها ارتباط خوبی داشته باشند، این اقدام آنان را به سفیران خوبی برای اسلام تبدیل کرده و این به نفع همه است.

نفوذ عناصر خارجی بر زندگی و مذهب مردم سنگاپور

این وزیر سنگاپوری که پیشتر رئیس سابق انجمن دانشجویان بالغ مذهبی بوده، اعتدال را یکی از ویژگی‌های کلیدی در اسلام توصیف کرده و گفت: تفسیرهای افراط‌گرایانه از اسلام کشور ما، اعضای جامعه و خانواده‌ها را دچار تفرقه می‌کنند و عناصر خارجی نیز به دنبال نفوذ بر زندگی و مذهب مردم در سنگاپور هستند.

هاسبی حسن رئیس معلمان مذهبی سنگاپور نیز در این همایش یک روزه ، تفاسیر افراط‌گرایانه صوفیت و سلفیت از دین اسلام را دلایل درگیری‌ها و تنش‌های خونی در بخش‌هایی از دنیا دانسته و خواستار ترویج اسلام معتدل‌گرایانه شد.

این همایش توسط انجمن اساتید اسلامی و معلمان مذهبی سنگاپور «پرگاس» و با حمایت شورای مذهبی سنگاپور «مویس» برگزار شده بود. گفتنی است گروهی از اساتید اسلامی در سنگاپور یک هفته پیش جنبش با عنوان «حمایت از اساتید محلی» راه اندازی کرده بودند تا جامعه اسلامی را به مشاوره گرفتن از اساتید مذهبی به جای مشورت‌های اینترنتی و بهره گرفتن از نظرات واعظان افراط‌گرای خارج از کشور تشویق کنند.