به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در ۶ مرکز مخابراتی تهران با اختلال همراه خواهد بود. در همین زمینه ارتباط موبایلی مشترکان ۲ مرکز مخابراتی دچار اختلال می شود.

به گزارش پرس شیعه، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، پیام نور، آیت الله کاشانی، بعثت، شهید بهشتی و شهید یزدانپناه از فردا ۲۳ مردادماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۶۷۵، ۲۶۹۱ و ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوه خیابان وفامنش، کوچه های ناهید و لیلا و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۶۰۴ و ۴۴۸۹ در محدوده اشرفی اصفهانی، یادگار امام، همیلا و ایران پارس به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی نیز ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۶۰۳، ۴۰۴۴ و ۴۴۹۵ در محدوده کاشانی، فردوس، رامین شمالی و گلستان شمالی و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۸، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ در محدوده شوش ، احمد سمیعی، غفاری، صابونیان، شهید رجایی حداکثر به مدت ۳ روز  اختلال دارد.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و موبایل مشترکان مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۱ بامداد فردا به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.