تمدید اقامت هزار و صد نفر، که برخی از آنها با حزب الله لبنان ارتباط مستقیم دارند، ممنوع شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه القبس چاپ کویت به نقل از یک منبع امنیتی آگاه نوشت:‌ در فهرست کسانی که تمدید اقامت آنها در کویت ممنوع شده است، هزار و صد تبعه سوری و لبنانی هم که با حزب الله ارتباط دارند، قرار خواهند گرفت.

به گفته این منبع، برخی افراد به آنها ابلاغ شده است که اقامتشان تمدید نمی‌شود و از این رو باید در مدت یک ماه، کویت را ترک کنند؛ اما برخی افراد هم که خطرناک شناخته شده اند، باید فورا کویت را ترک کنند.