پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی اولین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی را برگزار می‌کند.

به گزارش پرس شیعه؛اولین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی به همت پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی در آبان سال ۹۵ برگزار می شود. این همایش با محورهای؛ پرسش از بحران اخلاق در جامعه ایران- اخلاق جهانی و جامعه ایرانی- اخلاق و دین- اخلاق و هنر- اخلاق، قدرت و سیاست- اخلاق، خانواده و جنسیت- اخلاق، علم، فن آوری، آموزش و پژوهش- اخلاق، رسانه و فضای مجازی- اخلاق، کار و اقتصاد- اخلاق، شهر، شهر نشینی و شهروندی- اخلاق و محیط زیست- اخلاق در عرصه عمومی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را حدااکثر در ۱۰۰۰کلمه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۵ به دبیرخانه این همایش به آدرس ایمیلmorality@icas.ir ارسال کنند.