مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۹۴ تعداد یک هزار و ۱۶۰ گواهینامه قبولی آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کریم جهت قرآن آموزان عضو این مؤسسه در سراسر کشور صادر کرده است .

به گزارش پرس شیعه؛ محمود کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: در اجرای طرح های مصوب آموزشی هیئت علمی به منظور رشد و شکوفایی قرآن آموزان بیش از ۳۰۰۰ کلاس جهت آموزش های جامع با محوریت حفظ و مفاهیم قرآن طی سال ۹۴ در کانون های مهد قرآن استانها و شهرستانهای سراسر کشور برای خواهران و برادران در سنین مختلف تشکیل شده است.

معاون آموزش مهد قرآن افزود: قرآن آموزان در کلاس های آموزشی حفظ اجزاء اول ، سوم ، هفتم و ۱۵ جزء قرآن و آموزش ترجمه ۵۰ هزار کلمه قرآن (دوره اول عمومی) – کتاب های آموزش مفاهیم قرآن جلد ۱ تا ۳ همراه با فعالیت های مکمل تحت آموزش قرار گرفتند که در پایان هر دوره پس از اخذ آزمون و کسب حد نصاب امیتاز ، گواهینامه مربوطه به امضاء استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیئت علمی و حجت الاسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امناء مؤسسه کشوری مهد قرآن به قبول شدگان اهداء می شود .

بنا براین گزارش گواهینامه های صادر شده سال ۹۴ جهت حافظان قرآن عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن در استانهای گیلان – گلستان – آذربایجان غربی – کرمانشاه – مازندران – فارس – خوزستان و مهد قرآن استان تهران (کانونهای تابعه – مجمع غرب – مرکزی – جنوب – شرق) و شهرهای حومه ( شهریار – ورامین) بوده است .