نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان به شهر الخلیل واقع در کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این سیاست ها، صهیونیستها به شهر «الخلیل» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به روستای «سلوان» واقع در جنوب قدس اشغالی یورش برده و به منازل فلسطینیان حمله کردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیان ساکن قدس اشغالی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که شماری از شهروندان فلسطینی در جریان این درگیری توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.