مرز ترکمنستان و خراسان شمالی – حوالی راز (خراسان شمالی) امروز با زمین لرزه ای ۳.۵ ریشتری لرزید.

به گزارش پرس شیعه، بر طبق گزارش مقدماتی زمین‌لرزه از مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر مرز ترکمنستان و خراسان شمالی  – حوالی راز (خراسان شمالی) را لرزاند.

این زمین لرزه در ساعت ۱۱:۴۷:۰۹ با طول جغرافیایی: ۵۷.۳۱، عرض جغرافیایی: ۳۸.۲۲ و با عمق زمین‌لرزه ۹ کیلومتر رخ داده است.

مرز ترکمنستان و خراسان شمالی در ۳۶ کیلومتری راز (خراسان شمالی)،  ۵۴ کیلومتری یکه‌سود (خراسان شمالی)، ۶۴ کیلومتری ینگی قلعه علیا (خراسان شمالی) قرار دارد.

همچنین نزدیکترین مراکز استان به محل زمین لرزه  ۸۳ کیلومتری بجنورد  و ۲۹۲ کیلومتری مشهد هستند.