کرسی نظریه پردازی «دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین» با نظریه پردازی «دکتر جهانگیر مسعودی» دانشیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی و به همت نمایندگی جامعه المصطفی واحد مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، کرسی نظریه پردازی «دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین» با نظریه پردازی « جهانگیر مسعودی» دانشیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی و به همت نمایندگی جامعه المصطفی واحد مشهد مقدس برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، در این نشست علمی که به همت موسسه آموزش عالی علوم انسانی برگزار می‌شود، «دکتر جوارشکیان» دانشیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد و «حجت الاسلام صدر» محقق و مدرس حوزه و دانشگاه، از منتقدین این نظریه هستند.

کرسی نظریه پردازی «دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین» از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۵ مرداد در نمایندگی جامعه المصطفی(ص) در مشهد، به نشانی؛ میدان ۱۰ دی، حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) ۳۷ و ۳۵، طبقه چهارم، اتاق جلسات برگزار می شود.