به همت موسسه موعود نشست «رویکرد نوین هالیوود به آخرالزمان» با سخنرانی سعید مستغاثی ۲۶ مردادماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، صحبت از رویکرد های هالیوود در خصوص اسلام، آخرالزمان و منجی گرایی تازگی ندارد، نکته مهم و قابل توجه در این زمینه دقت کردن به شیوه ها و رویکرد های جدیدی است که هالیوود طی دوره های خاص اتخاذ می کند.

در برهه کنونی جهان و سیل اتفاقات و حوادثی که هر لحظه رخ می دهد و خود غرب نقش اصلی را در پیش آمدن بسیاری از آنها آن ایفا می کند، بررسی رویکردهای جدید هالیوود در خصوص موضوع آخرالزمان بسیار مهم و ضروری است.

از این رو موسسه موعود با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه مهدویت، آخرالزمان شناسی و غرب شناسی، موضوع نشست آتی خود را به موضوع «رویکرد نوین هالیوود به آخرالزمان» با سخنرانی سعید مستغاثی اختصاص داده است.

این نشست در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.