جنگنده های سعودی منطقه خولان در استان صنعا را در دو نوبت هدف حمله قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع امنیتی در استان صنعا در گفت و گو با خبرگزاری یمنی “سبأ” گفت که جنگنده های سعودی منطقه العرقوب را هدف حمله قرار داده اند.
مناطق المخدره و صرواح در استان مأرب نیز از دیگر اهداف حملات جنگنده متجاوزان بوده اند.
منطقه النهدین در بخش السبعین نیز سه نوبت هدف حمله قرار گرفت و خسارت های قابل توجهی به خانه ها، مغازه ها و دارایی های عمومی و شخصی وارد شد.