مقامات اروپایی و ترکیه درباره بازگرداندن مهاجران جدید از یونان به ترکیه، توافق کردند توافقی که از روز ۲۰ مارس ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛بندهای توافق طرفین از این قرار است:
– بازگرداندن همۀ مهاجران
همۀ مهاجران غیرقانونی جدیدی که از ترکیه به جزایر یونان پا می گذارند ، از روز ۲۰ مارس به ترکیه بازگردانده خواهند شد .
هدف از بازگرداندن مهاجران از یونان به ترکیه که اقدامی موقتی است ، جلوگیری از سفرهای خطرناک در دریای اژه و پایان دادن به قاچاق مهاجران است .
– اصل ” یک نفر در مقابل یک نفر “
در ازای هر یک تبعه سوری که از جزایر یونان به ترکیه بازگردانده می شود ، یک تبعه سوری دیگر از ترکیه به جزایر یونان منتقل می شود . اولویت با کسانی است که برای رساندن خود به اروپا ،غیرقانونی، مهاجرت نکرده اند.
مفاد این بند آن است که اتباع سوری که به ترکیه بازگردانده می شوند ، شاید جزء آخرین کسانی باشند که به اروپا منتقل خواهند شد .
– لغو روادید ورود برای اتباع ترکیه
یکی از امتیازاتی که ترکیه از این توافق به دست می آورد ، ” معافیت اتباعش از اخذ روادید ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ” است که ترکیه برای دست یابی به این امتیاز باید تا اواخر ژوئن ۲۰۱۶ حدود ۷۲ شرط از شروط معافیت اتباعش از اخذ روادید ورود به اروپا را عملی کند ولی برخی دیپلمات ها معتقدند که این ده ها شرط شاید مانع دست یابی ترکیه به امتیاز مذکور شود.
– اعطای کمک مالی به ترکیه
اتحادیه ۳ میلیارد یورو که قبلاً وعده اش را داده بود ، برای ساماندهی اوضاع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مهاجرِ مقیم ترکیه به دولت آنکارا اعطاء خواهد کرد و هنگام رسیدن کمک مالی به کف دیگ در صورت پایبندی ترکیه به شرط ” اشتغال آفرینی برای مهاجران ” ۳ میلیارد یوروی دیگر تا اواخر سال ۲۰۱۸ به این کشور اعطاء خواهد شد.
– عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
اروپا به ترکیه وعدۀ ” تسریع مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ” را داده است ولی قبرس با این وعده مخالفت می کند و تهدید کرده است که مانع اجرایی شدن توافق اخیر سران اروپایی و تُرکیه خواهد شد.